Zalety Didaktei

Nowoczesność i edukacja

Zmienił się świat, zmienia się szkoła. Zrób z nami krok w przyszłość – ku nowoczesnej edukacji.
Trudno wyobrazić sobie dzisiaj, żeby każdy uczeń w Polsce tak samo efektywnie uczył się według jednego programu nauczania. Różnorodność szkół i ich koncepcji pracy, zróżnicowanie  potrzeb uczniów i rodziców, a także doświadczeń nauczycieli powinny znaleźć  swoje odzwierciedlenie w programach nauczania, które są dostosowane do wszystkich elementów społeczności szkoły, ponieważ nowoczesna szkoła to miejsce realizujące zadania określone przez politykę edukacyjną, równocześnie reagujące na potrzeby uczniów. Wszystkim tym wyzwaniom można sprostać dzięki własnym programom nauczania napisanym przez nauczycieli dla ich własnych uczniów. To oni przecież znają ich najlepiej.
Własny program nauczania to rownież możliwość przygotowania treści nauczania, które są świeże oraz interesujące dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Dlaczego ktoś miałby decydować za nas, czego mamy uczyć w naszej klasie?

Czas i jakość

My wiemy, że w szkole zawsze brakuje czasu. Czasami cierpi na tym jakość naszej pracy. Pomożemy ci oszczędzić czas i zaplanować wysokiej jakości program nauczania.
Często mówimy, że w szkole mamy coraz mniej czasu na uczenie, ponieważ biurokracja i różnego rodzaju dokumentacja obciążają nas tak, że stają się ważniejsze niż merytoryczna praca z uczniem. W myśl nowych przepisów program nauczania nie ma być kolejnym dokumentem pisanym dla dyrektora czy organu nadzoru, ale ma być praktycznym narzędziem w pracy nauczyciela. To  my wiemy najlepiej, jak uczyć, to my znamy naszych uczniów i dlatego program nauczania powinien być dla nas i dla naszych uczniów. Dobrze zaplanowany program oszczędza czas marnowany na poprawki w już istniejących programach i zapewnia wysoką jakość pracy, ponieważ jest dostosowany do naszych uczniów i jest naszym pomysłem.
Dzięki Didaktei oszczędzamy czas, ponieważ wiele elementów obowiązkowych programu naucznia znajduje się już w aplikacji (cele i treści z podstawy programowej) lub zostaną one przygotowane przez administratora (np. charakterystyka szkoły). Didaktea to również szablon programu, który poprowadzi cię krok po kroku przez tworzenie twojego własnego programu nauczania, a każdemu elementowi towarzyszą obszerne wyjaśnienia. Nie musisz się też martwić drukowaniem setek stron – Didaktea pozwala przechowywać twoje programy elektronicznie, w takiej formie przesyła je również do dyrektora szkoły wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do użytku szkolnego. Dodatkowo Didaktea nie pozwoli ci przesłać programu do dyrektora, jeśli będzie w nim brakowało obowiązkowych elementów. Możesz spokojnie zająć się uczeniem, a my pomożemy ci z programem.

Standardy i prostota

Nie powiemy ci, że napisanie własnego programu nauczania jest proste. Ale pozwolimy ci zająć się tylko tym, co najważniejsze.
Didaktea jest narzędziem, które poprowadzi cię przez proces tworzenia własnego programu nauczania, zapewniając gotową strukturę programu, odpowiednie elementy wymagane przez rozporządzenie oraz prosty system raportów dotyczących działalności dydaktycznej szkoły.
Didaktea została stworzona przez nauczycieli dla nauczycieli i dyrektorów, aby ustandaryzować ich działalność edukacyjną oraz pokazać, że po latach korzystania z gotowych programów warto skorzystać z możliwości, jakie daje Ministerstwo Edukacji Narodowej i w istocie spersonalizować nauczanie. Didaktea jest aplikacją, która w prosty sposób pozwala na stworzenie własnego programu każdemu nauczycielowi.

Współpraca i komunikacja

Prawie nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czego uczymy w szkole. Didaktea sprawi, że  ukryte do tej pory w opasłych segregatorach programy nauczania będą przejrzyste i dostępne dla wszystkich.
Didaktea znacznie upraszcza komunikację pomiędzy różnymi podmiotami szkolnej społeczności. Umożliwia wspólną pracę nauczycieli nad danym programem, ale również pozwala im w każdej chwili na przyjrzenie się temu, co robią inni nauczyciele, co może zaowocować międzyprzedmiotowymi projektami i lekcjami. Didaktea jest też ciekawym narzedziem dla wychowawcy, który w każdej chwili może zorientować się, czym zajmują się jego uczniowie, jak również przekazać takie informacje rodzicom.
Didaktea pozwala nauczycielom komunikować się z dyrektorem szkoły w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programy, ewentualnych modyfikacji czy opinii.
Sama Didaktea jest narzędziem komunikującym programy nauczania, czyli to, co faktycznie w szkole się robi. W sposób przejrzysty pokazuje ubrane w struktury cele i treści, pozwala przejrzeć plan nauczania w podziale na działy, a nawet zobaczyć, w jaki sposób nauczyciel będzie pracował z uczniami i w jaki sposób zamierza sprawdzać ich osiągnięcia oraz jak będzie realizował cele wychowawcze.
Opublikowanie programów nauczania na stronie internetowej szkoły jest dobrym sposobem na promocję szkoły, ponieważ to one stanowią serce działalności edukacyjnej.

Łatwość obsługi

Didaktea została podzielona na tematyczne moduły, dzięki temu jest przejrzysta i łatwa w obsłudze. Nie wymaga instalacji.

Ekologiczne rozwiązanie

Didaktea jest aplikacją, która przechowuje w bazie wszystkie programy nauczania. Aplikacja nie  wymaga drukowania.

Rozwój zawodowy

Didaktea to możliwość pogłębiania umiejętności zawodowych nauczycieli.

Zgodność z prawem oświatowym

Didaktea zawiera wszystkie elementy, jakie posiadać powinien program zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Integracja

Didaktea zawiera zintegrowany system kontroli nad programami nauczania i wdrażaniem podstawy programowej.

Indywidualizacja

Personalizacja bazy programów dla szkoły.