Dla organów prowadzących

Korzystanie z Didaktei przez wszystkie bądź większość szkół w danym regionie oferuje możliwość:

  • Innowacyjności placówek w zakresie nowoczesnych technologii oraz współczesnych trendów edukacyjnych,
  • Nowatorstwa szkół w zakresie działalności edukacyjnej,
  • Zgodności działalności edukacyjnej szkół z obowiązującymi przepisami,
  • Podniesienia konkurencyjności szkół,
  • Wzrostu zaufania do szkół wśród uczniów i rodziców.

Organ prowadzący otrzyma również dostęp do baz szkół. Pozwoli to na ocenę działalności szkół w zakresie programów nauczania i innowacyjności ich działań. 

Chętnie podzielimy się naszym pomysłem i pasją ze szkołami pod Waszymi skrzydłami. Chętnie pomożemy ulepszać edukację w Waszym regionie.

Łatwość obsługi

Didaktea została podzielona na tematyczne moduły, dzięki temu jest przejrzysta i łatwa w obsłudze. Nie wymaga instalacji.

Ekologiczne rozwiązanie

Didaktea jest aplikacją, która przechowuje w bazie wszystkie programy nauczania. Aplikacja nie  wymaga drukowania.

Rozwój zawodowy

Didaktea to możliwość pogłębiania umiejętności zawodowych nauczycieli.

Zgodność z prawem oświatowym

Didaktea zawiera wszystkie elementy, jakie posiadać powinien program zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Integracja

Didaktea zawiera zintegrowany system kontroli nad programami nauczania i wdrażaniem podstawy programowej.

Indywidualizacja

Personalizacja bazy programów dla szkoły.