Oferta

Didaktea jest stworzona z myślą o wszystkich typach szkół na każdym etapie edukacyjnym. Umożliwia ona tworzenie programów nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, a także we wszystkich typach szkół i instytucji oferujących kształcenie zawodowe. 

Naszą ofertę dostosowaliśmy do różnorodnych odbiorców (dyrektorów szkół, nauczycieli i organów prowadzących), a także uzależniliśmy ją od wielkości szkoły (liczba nauczycieli-użytkowników). Oznacza to, że nawet niewielkie szkoły mogą korzystać z Didaktei przy niewysokich kosztach i w ten sposób tworzyć oryginalne programy nauczania oraz zagwarantować sobie stuprocentową pewność realizacji podstawy programowej. Dla dużych szkół zdecydowaną zaletą korzystania z Didaktei będzie ułatwione monitorowanie programów nauczania i realizacji podstawy programowej, a koszty skalkulowaliśmy tak, aby nie obciążały budżetów.

Didaktea oferuje tyle możliwości i ma tyle zalet, że na pewno każda szkoła dostrzeże w niej okazję do rozwoju swojej działalności edukacyjnej i administracyjnej. Chętnie spotkamy się z każdym zainteresowanym korzystaniem z Didaktei, a nawet przeprowadzimy szkolenia Rady Pedagogicznej oraz administratora merytorycznego prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli pracujących z własnym programem nauczania.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą i informacjami o programie, a w razie wątpliwości lub pytań do kontaktu z nami. 

Łatwość obsługi

Didaktea została podzielona na tematyczne moduły, dzięki temu jest przejrzysta i łatwa w obsłudze. Nie wymaga instalacji.

Ekologiczne rozwiązanie

Didaktea jest aplikacją, która przechowuje w bazie wszystkie programy nauczania. Aplikacja nie  wymaga drukowania.

Rozwój zawodowy

Didaktea to możliwość pogłębiania umiejętności zawodowych nauczycieli.

Zgodność z prawem oświatowym

Didaktea zawiera wszystkie elementy, jakie posiadać powinien program zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Integracja

Didaktea zawiera zintegrowany system kontroli nad programami nauczania i wdrażaniem podstawy programowej.

Indywidualizacja

Personalizacja bazy programów dla szkoły.