Didaktea i jej możliwości

Jakie możliwości stwarza Didaktea dla nauczyciela?

1. Tworzenie własnego programu nauczania kształcenia ogólnego i zawodowego (Didaktea zawiera strukturę programu, obowiązkowe elementy zgodne z obowiązującymi przepisami, podstawę programową).
2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i indywidualizacja nauczania.
3. Możliwość tworzenia programów ITN i kół przedmiotowych.
4. Usunięcie najważniejszej przeszkody w tworzeniu własnego programu, czyli niepełnej wiedzy o sposobach tworzenia programu i wymaganych przez prawo elementach.
5. Program nauczania jako praktyczne narzędzie pracy nauczyciela, a nie dokument teoretyczny schowany w szafie.

Jakie możliwości stwarza Didaktea dla dyrektora?

1. Zarządzanie programami nauczania w szkole (dopuszczanie do użytku szkolnego, kontrola nad merytoryczną zawartością i zgodnością z podstawą programową, automatyczne generowanie dokumentów, m.in. szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników i wiele innych).
2. Zarządzanie opiniami o programach.
3. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej w szkole.
4. Ocena pracy nauczycieli i innowacyjności i indywidualizacji nauczania.
5. Zarządzanie (wiele możliwości raportów).

Jakie możliwości stwarza Didaktea dla organu prowadzącego?

1. Zgodność z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013, jaką jest monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej.
2. Innowacyjność placówek w kontekście nowoczesnych technologii oraz współczesnych trendów edukacyjnych.
3. Podniesienie konkurencyjności szkół.
4. Raporty mogą być podstawą badań statystycznych w kontekście podstaw programowych i programów nauczania.

Jakie możliwości stwarza Didaktea dla uczniów i rodziców?

1. Informacje o tym, co robi się w szkole, a przede wszystkim osiągnięcia i umiejętności.
2. Informacje pomagające w wybraniu szkoły zgodnie z zainteresowaniami ucznia i ambicjami rodziców
3. Indywidualizacja nauczania.
4. Wreszcie informacje najważniejsze z punktu widzenia uczniów i rodziców będą dostępne w przejrzystej i ustandaryzowanej formie.

Łatwość obsługi

Didaktea została podzielona na tematyczne moduły, dzięki temu jest przejrzysta i łatwa w obsłudze. Nie wymaga instalacji.

Ekologiczne rozwiązanie

Didaktea jest aplikacją, która przechowuje w bazie wszystkie programy nauczania. Aplikacja nie  wymaga drukowania.

Rozwój zawodowy

Didaktea to możliwość pogłębiania umiejętności zawodowych nauczycieli.

Zgodność z prawem oświatowym

Didaktea zawiera wszystkie elementy, jakie posiadać powinien program zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Integracja

Didaktea zawiera zintegrowany system kontroli nad programami nauczania i wdrażaniem podstawy programowej.

Indywidualizacja

Personalizacja bazy programów dla szkoły.