O programie

Czym jest Didaktea?

Didaktea jest narzędziem stworzonym dla jednostek oświatowych. Aplikacja pomaga krok po kroku stworzyć własny program  nauczania zarówno z przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych.  Zaprojektowana została  z myślą o nauczycielach, którzy zamiast skupić się na pracy z uczniem, generują setki dokumentów. Dzięki nam napiszesz swój program szybko, nie pomijając przy tym żadnego wymaganego modułu, a wszystkie programy nauczania w szkole będą spójne, a dodatkowo zgodne z podstawą programową i obowiązującymi przepisami.

Didaktea jest również aplikacją, która pozwala na ujednolicenie programów nauczania w obrębie szkoły; wszystkie stworzone w szkolnej bazie programy będą miały te same teksty w częściach dotyczących charakterystyki środowiska, celów programu wychowawczego oraz zadań szkoły i nauczycieli. Znacznie skróci to czas tworzenia programu, ponieważ nauczyciel nie będzie musiał już wpisywać tych elementów, zagwarantuje to poprawność merytoryczną wpisów oraz spójność zapisów w programach.

Zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 nowa podstawa programowa ma podnieść efekty kształcenia. Didaktea pomoże w monitorowaniu procesu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, a tym samym w podnieść poziom dydaktyczny szkoły.

Zadania Didaktei:

1. Tworzenie własnego i zmodyfikowanego programu nauczania (możliwość tworzenia wspólnego programu z innym nauczycielem).
2. Tworzenie programu kół przedmiotowych, zajęć dodatkowych oraz ITN.
3. Opiniowanie programu innego nauczyciela.
4. Dopuszczenie przygotowanego programu nauczania.
5. Monitorowanie realizacji treści z podstawy programowej.
6. Generowanie raportów i dokumentacji szkolnej*
7. Eksport programu do formatu PDF.
8. Eksport rozkładu materiału do dzienników elektronicznych.
9. Generowanie osiągnięć uczniów dla wybranej formy kontroli (np. sprawdzian)

 

Dokumentacja szkolna:

  • Szkolny zestaw programów nauczania.
  • Szkolny zestaw podręczników, który zgodnie z art. 22a. pkt 2e ustawy o systemie oświaty, jest przedstawiany przez dyrektora szkoły ( do 15 czerwca).
  • Wniosek nauczyciela o dopuszczenie programu do użytku.
  • Decyzja dyrektora o dopuszczeniu/niedopuszczeniu programu do użytku szkolnego.
  • Przedmiotowy system oceniania.

Wymagane środowisko

Dowolny system komputerowy: Windows, Linux, Mac OS.
Aplikacja działa w większości popularnych przeglądarek internetowych (np Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari) oraz na urządzeniach mobilnych.

Moje dzieci są pozytywnie zaskoczone, że przygotuję program specjalnie dla nich uwzględniając ich potrzeby.
Małgorzata Kęsoń Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu
Z Didakteą dydaktyka jest pestką.
Karolina Kropielnicka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu
Napiszę szybko program i będę mógł zająć się uczeniem dzieci.
Ryszard Pawlak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu