„Kreatywny nauczyciel” stworzony został dla tych nauczycieli, którzy nie boją się sięgać po nowoczesne metody nauczania oraz po takie środki, dzięki którym uczeń nie będzie się nudził na lekcji.
Znajdziesz tu darmowe programy, które można wykorzystać przy realizowaniu treści z podstawy programowej nie tylko na informatyce.
Wyjdźmy poza ramy swojego przedmiotu i szukajmy wsparcia w innych dziedzinach. Potraktujmy informatykę i zajęcia komputerowe jako wsparcie w nauczaniu swojego przedmiotu.

W tej części znajdziesz darmowe programy, w których uczniowie będą mogli zrobić strony internetowe.

Więcej

W tej części znajdziesz adresy stron, z których możesz skorzystać podczas lekcji.

Więcej

Łatwość obsługi

Didaktea została podzielona na tematyczne moduły, dzięki temu jest przejrzysta i łatwa w obsłudze. Nie wymaga instalacji.

Ekologiczne rozwiązanie

Didaktea jest aplikacją, która przechowuje w bazie wszystkie programy nauczania. Aplikacja nie  wymaga drukowania.

Rozwój zawodowy

Didaktea to możliwość pogłębiania umiejętności zawodowych nauczycieli.

Zgodność z prawem oświatowym

Didaktea zawiera wszystkie elementy, jakie posiadać powinien program zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Integracja

Didaktea zawiera zintegrowany system kontroli nad programami nauczania i wdrażaniem podstawy programowej.

Indywidualizacja

Personalizacja bazy programów dla szkoły.