Najczęściej zadawane pytania

Jak Didaktea pomaga w promocji szkoły?

Często wydaje nam się, że programy nauczania nie interesują nikogo poza dyrektorem szkoły i wizytatorami z kuratorium. Może dlatego, że niewiele osób wie, ze istnieją i że są jednymi z najciekawszych dokumentów w szkole. To w nich mieści się sedno pracy z uczniem: co, jak i dlaczego.

Program nauczania jest odzwierciedleniem tego, co chcemy, żeby nasi uczniowie osiągnęli, pokazuje sposoby poprowadzenia ucznia przez proces edukacji oraz odpowiada szczegółowo na pytanie, po co my to w ogóle wszystko robimy.

Na całym świecie publikacja programów nauczania na stronie internetowej szkoły jest popularnym sposobem zaprezentowania szkoły rodzicom i uczniom, a także kluczem do zachęcenie kandydatów do rozpoczęcia nauki w wybranej szkole. Ogólne informacje nigdy nie będą tak przekonujące, jak szczegółowy opis tego, co będzie się działo przez cały rok, każdego dnia w klasie.

Jak Didaktea pomaga nauczycielom w awansie zawodowym?

Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest ważnym elementem pracy szkoły. Jednym z ciekawych i chyba najbardziej efektywnych sposobów rozwoju warsztatu i umiejętności jest tworzenie własnego programu nauczania. Umożliwia to nie tylko szczegółowe zapoznanie się z obowiązującym prawem oświatowym, ale też praktyczne zastosowanie wypracowanych metod i form pracy. Nauczyciele mogą też napisać program wspólnie z kolegami i koleżankami, aby rozwijać ideę współpracy i rozpowszechniać dobre praktyki. Didaktea umożliwia również publikację własnego programu nauczania – oznacza to, że twórca może podzielić się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami w Polsce.

W jaki sposób Didaktea jest zgodna z przepisami prawa oświatowego?

Didaktea bazuje na aktualnych dokumentach publikowanych przez Ministerstwo Edukacji i jest z nimi całkowicie zgodna. Podstawowymi dokumentami, według których zbudowano Didakteę, są Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

Pages: 1 2 3 4

Łatwość obsługi

Didaktea została podzielona na tematyczne moduły, dzięki temu jest przejrzysta i łatwa w obsłudze. Nie wymaga instalacji.

Ekologiczne rozwiązanie

Didaktea jest aplikacją, która przechowuje w bazie wszystkie programy nauczania. Aplikacja nie  wymaga drukowania.

Rozwój zawodowy

Didaktea to możliwość pogłębiania umiejętności zawodowych nauczycieli.

Zgodność z prawem oświatowym

Didaktea zawiera wszystkie elementy, jakie posiadać powinien program zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Integracja

Didaktea zawiera zintegrowany system kontroli nad programami nauczania i wdrażaniem podstawy programowej.

Indywidualizacja

Personalizacja bazy programów dla szkoły.