Cyfryzacja polskich szkół.

Ponad 27 procent uprawnionych szkół i organów prowadzących złożyło wnioski o udział w pilotażu rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”– powiedziała minister Krystyna Szumilas (w czwartek 10 maja) podczas konferencji „Wyprawka dla nauczyciela”.    Spotkanie było zorganizowane przez „Gazetę Wyborczą” w ramach cyklu debat „Co z tą szkołą?”.

W trakcie spotkania minister Szumilas zaprezentowała założenia programu „Cyfrowa Szkoła”, który ma rozwijać kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy debaty dyskutowali, między innymi, o tym jak przygotować nauczycieli do używania nowych technologii? Czego brakuje do wejścia szkół w „erę cyfrową”: komputerów, umiejętności, chęci, czy może e-podręczników? Jaką rolę pełnią w szkole nauczyciele i jaką mogą pełnić w przyszłości. Prezentowano także wyniki badań Instytutu Badań Edukacyjnych o obawach początkujących nauczycieli.

Gościem debaty był również Igor Ostrowski, wiceminister administracji i cyfryzacji, a także przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych. W roli prelegentów wystąpili między innymi prof. Jan Hartman z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Anna Brzezińska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Alicja Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Lechosław Hojnacki z Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, Andrzej Grzybowski z Urzędu Miejskiego w Jarocinie, a także zaproszeni na spotkanie nauczyciele.

O programie „Cyfrowa szkoła” czytaj także:

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl

 

źródło: men.gov.pl

Łatwość obsługi

Didaktea została podzielona na tematyczne moduły, dzięki temu jest przejrzysta i łatwa w obsłudze. Nie wymaga instalacji.

Ekologiczne rozwiązanie

Didaktea jest aplikacją, która przechowuje w bazie wszystkie programy nauczania. Aplikacja nie  wymaga drukowania.

Rozwój zawodowy

Didaktea to możliwość pogłębiania umiejętności zawodowych nauczycieli.

Zgodność z prawem oświatowym

Didaktea zawiera wszystkie elementy, jakie posiadać powinien program zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Integracja

Didaktea zawiera zintegrowany system kontroli nad programami nauczania i wdrażaniem podstawy programowej.

Indywidualizacja

Personalizacja bazy programów dla szkoły.