Spotkanie z Dyrektorami szkół powiatu świdnickiego

22 maja w Świdnicy odbyło się spotkanie z Dyrektorami szkół oraz Dyrektorem Wydziału Oświaty starostwa świdnickiego, na którym mogliśmy zaprezentować naszą aplikację. Dyrektorzy przyjęli nas bardzo ciepło i podsunęli kilka ciekawych pomysłów, które wspólnie postaramy się zrealizować. Już niedługo spotkamy się na szkoleniach.

Dziękujemy Dyrektorowi Wydziału Oświaty starostwa świdnickiego, Stanisławowi Szelewie, za zorganizowanie spotkania.

Łatwość obsługi

Didaktea została podzielona na tematyczne moduły, dzięki temu jest przejrzysta i łatwa w obsłudze. Nie wymaga instalacji.

Ekologiczne rozwiązanie

Didaktea jest aplikacją, która przechowuje w bazie wszystkie programy nauczania. Aplikacja nie  wymaga drukowania.

Rozwój zawodowy

Didaktea to możliwość pogłębiania umiejętności zawodowych nauczycieli.

Zgodność z prawem oświatowym

Didaktea zawiera wszystkie elementy, jakie posiadać powinien program zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Integracja

Didaktea zawiera zintegrowany system kontroli nad programami nauczania i wdrażaniem podstawy programowej.

Indywidualizacja

Personalizacja bazy programów dla szkoły.